:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข EOC ครั้งที่ 1/2565

26 ต.ค. 2564

รายละเอียด: วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายภูริทัศน์ เครือคำอ้าย นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล, รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ,รพ.สต.บ้านสามหลัง ,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทีม อสม. ด้านสาธารณสุข ในนาม ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) ร่วมประชุมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร