:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ หลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากผ้า

13 ธ.ค. 2564

รายละเอียด:

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564  นายภูริทัศน์ เครือคำอ้าย นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์  มอบหมาย นางสุภา วงศ์เครือ รองนายกเทศมนตรี ประธานเปิดโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ หลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากผ้า ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2564  พร้อมนายสิทธิพงษ์ อินตา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ   โดยความร่วมมือของ สำนักงานฝีมือแรงงานสุโขทัย ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์  โดยมีคุณพรรษร มาดี ,คุณนิตยา บันดิต ,คุณสุริทร์ เที่ยงรัตน์  วิทยากรฝึกอบรม  พร้อมกลุ่มสตรีแม่บ้าน  ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร