:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: หลักสูตรการทำเบเกอรี่และแปรรูปอาหาร

21 ธ.ค. 2564

รายละเอียด:

นายภูริทัศน์ เครือคำอ้าย นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ มอบหมาย นางสุภา  วงศ์เครือ รองนายกเทศมนตรี พร้อมกลุ่มสตรีเข้มแข็ง ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ม.3  

ร่วมกิจกรรม หลักสูตรการทำเบเกอรี่และแปรรูปอาหาร  การฝึกอาชีพระยะสั้น 30 วัน ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 64 - 21 ธันวาคม 64  สนับสนุนโดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง   กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ณ ศาลาเอนกประสงค์ (SML ม.3) ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

 

https://www.facebook.com/media/set?vanity=194386870622652&set=a.4777986015596025


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร