:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: BIG CLEANING DAY พร้อมสำรวจลูกน้ำยุงลาย

22 ธ.ค. 2564

รายละเอียด:

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โดยนายภูริทัศน์ เครือคำอ้าย นายกเทศมนตรี พร้อมคณะบริหาร พนักงาน /เจ้าหน้าที่
จัดกิจกรรมทำความสะอาด BIG CLEANING DAY ภายในอาคารสำนักงาน ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล และบริเวณโดยรอบ พร้อมสำรวจตรวจตา กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก เป็นประจำทุกสัปดาห์ ในพื้นที่ ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร