:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านแพะ สท.ถ.6-0008 บ้านสามหลัง หมู่ที่ 5 ,7 ตำบลเขาแก้วศรี

7 ม.ค. 2565

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โดยนายภูริทัศน์ เครือคำอ้าย นายกเทศมนตรี ดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านแพะ สท.ถ.6-0008 บ้านสามหลัง หมู่ที่ 5 ,7 ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร
ซึ่งกำลังดำเนินโครงการดังกล่าว แจ้งผู้สัญจรบริเวณนี้ ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ ชั่วคราว
 
เพื่อการสัญจรของพี่น้องประชาชนชาวตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ หรือพื้นที่ข้างเคียง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร