:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์

14 ม.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 14 มกราคม 2565 นายภูริทัศน์ เครือคำอ้าย นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เปิดการประชุม พร้อมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
แนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามโครงการ อบจ.สุโขทัยช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ประจำปีงบประมาณ 2565
เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ในพื้นที่ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
 


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร