:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดม่อนศรีสมบุรณาราม ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

30 ต.ค. 2563

รายละเอียด: ขอเชิญชวนคณะศรัทธา ทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดม่อนศรีสมบุรณาราม ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ...ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563...

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร