:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์

4 ก.พ. 2564

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร