:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: คนเขาแก้วฯ รวมใจรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

23 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

คนเขาแก้วฯ รวมใจรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
——————————————————
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 น. นายภูริทัศน์  เครือคำอ้าย  นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุม

- โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ภายใต้กิจกรรม "คนเขาแก้วฯ รวมใจรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานจังหวัดสะอาด ของกระทรวงมหาดไทย และโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับตำบล

 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร