:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ซ.หลังวัดม่อน ม.10 ,ม 4

23 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ซ.หลังวัดม่อน ม.10 ,ม 4
——————————————————
นายภูริทัศน์ เครือคำอ้าย นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสมชาติ สำลีปั้น ผู้อำนวยการกองช่าง มอบหมายนางวิจิตรา ศรีฟัก หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง พร้อมคณะกรรมการตรวจงานจ้างและผู้ควบคุมงานตรวจสอบความหนา
 
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ซ.หลังวัดม่อน ม.10 ,ม. 4 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00-5.00 เมตร ยาวรวม 645.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,130 ตารางเมตร
 
แจ้งผู้สัญจร ใช้เส้นทางนี้ด้วยความระมัดระวัง ระหว่างดำเนินโครงการ
เพื่อการสัญจรของพี่น้องประชาชนชาว ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร