:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ซ.ชัยมงคล 2 (ข้างโรงเรียน) ม.9

23 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100064575106413&set=a.505319748297191
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ซ.ชัยมงคล 2 (ข้างโรงเรียน) ม.9
——————————————————
นายภูริทัศน์  เครือคำอ้าย  นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์  ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยชัยมงคล 2 (ข้างโรงเรียน) หมู่ 9 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม  จ.สุโขทัย ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 590.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,950 ตารางเมตร

แจ้งผู้สัญจร หลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ชั่วคราว ระหว่างดำเนินโครงการ
เพื่อการสัญจรของพี่น้องประชาชนชาว ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร