:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: ลงพื้นที่สุ่มตรวจการใช้ถังขยะเปียกในครัวเรือน หมู่ 2

24 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

ลงพื้นที่สุ่มตรวจการใช้ถังขยะเปียกในครัวเรือน หมู่ 2
 .................................................. 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายภูริทัศน์ เครือคำอ้าย นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ มอบหมาย นางสุภา วงศ์เครือ รองนายกเทศมนตรี พร้อม นายแสวง ฤกษ์ดี ปลัดเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ นำโดยคณะผู้บริหาร รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่สุ่มตรวจการใช้ถังขยะเปียกในครัวเรือน หมู่ที่ 2 ตามโครงการ”คนเขาแก้วรวมใจรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง” 
 ณ หมู่ที่ 2 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร