:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

24 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น
——————————————————
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-16.30 น. นายภูริทัศน์  เครือคำอ้าย  นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ

โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบ การแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์  ประจำปีงบประมาณ 2566  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ และวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น รวมถึงรู้วิธีการปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย ลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ และลดการป่วยที่อาจส่งผลถึงชีวิตได้ และเพื่อสร้างเครือข่ายช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานการแพทย์ ฉุกเฉินในพื้นที่

โดย นายคมสันต์ แผลงฤทธิ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ

ได้รับเกียรติท่านวิทยากร คุณอัศวิน  ลิ้มฤกษ์รำลึก  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์  และคุณ กนกพร พัดผล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จาก รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ พร้อมทีมกู้ภัย ทต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์  วิทยากรบรรยาย ให้ความรู้

พร้อมคณะบริหาร /สมาชิกสภาเทศบาล /กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน /อสม. และประชาชน เข้าร่วมโครงการ อย่างพร้อมเพรียง

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร