:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: โครงการอบรมร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

25 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

โครงการอบรมร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย
———————————————
วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 8.30 น. นายภูริทัศน์ เครือคำอ้าย นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ มอบหมาย นางสุภา วงศ์เครือ รองนายกเทศมนตรี  , นายแสวง ฤกษ์ดี ปลัดเทศบาล  เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมคณะบริหาร ,สมาชิกสภาเทศบาล ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำชุมชน และผู้ประกอบการร้านอาหาร

 - โครงการอบรมร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารมีความรู้ และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อเป็นการป้องกันการปนเปื้อน ของเชื้อโรคจากขั้นตอนการประกอบอาหารสู่อาหาร

 - โดยได้รับเกียรติ นางฉายศิริ บัวงาม
นักโภชนาการปฏิบัติการวิทยากรจาก โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมบรรยายให้ความรู้ 


 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร