:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: ทำความสะอาด บริเวณฌาปนสถานบ้านใหม่ชัยมงคล ม.9

25 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

ทำความสะอาด บริเวณฌาปนสถานบ้านใหม่ชัยมงคล ม.9
 ........................................ 
วันที่ 25 มกราคม 2566  นายภูริทัศน์ เครือคำอ้าย นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ มอบหมาย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
-  ดำเนินการทำความสะอาด บริเวณฌาปนสถานบ้านใหม่ชัยมงคล ม.9 เพื่อใช้ในกิจสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร