:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลฯ

25 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

???????? ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลฯ
---------------------
วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 นายภูริทัศน์ เครือคำอ้าย นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ประธานเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เพื่อร่วมหารือ แจงข้อราชการ แนวทางการปฏิบัติงาน
????????ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร