:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: ล้างศาลา ฌาปนสถาน หมู่5 สามหลัง

25 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

ล้างศาลา ฌาปนสถาน หมู่ 5 สามหลัง
......................................................................
  วันที่ 25 มกราคม 2566 นายภูริทัศน์ เครือคำอ้าย นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ มอบหมาย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 -  ดำเนินการทำความสะอาด บริเวณศาลาฌาปนสถาน ม.5 สามหลัง เพื่อใช้ในกิจสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร