:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: โครงการอบรมร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ( ช่วงบ่าย ) 

25 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

โครงการอบรมร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ( ช่วงบ่าย ) 
................................................................................
วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 (ช่วงบ่าย) 
    นายภูริทัศน์ เครือคำอ้าย นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ มอบหมาย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลฯ 
  
 - กิจกรรมสุ่มตรวจและให้คำแนะนำร้านจำหน่ายอาหารในพื้นที่ ตามโครงการอบรมร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย  เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารมีความรู้ และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อเป็นการป้องกันการปนเปื้อน ของเชื้อโรคจากขั้นตอนการประกอบอาหารสู่อาหาร 

 ณ ร้านจำหน่ายอาหาร ในพื้นที่ เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร