:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การเลือก กรรมการผู้แทนผู้จ้างงาน และกรรมการผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกกรรมการ และองค์กรที่สนใจเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3 มี.ค. 2564

รายละเอียด: ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การเลือก กรรมการผู้แทนผู้จ้างงาน และกรรมการผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกกรรมการ และองค์กรที่สนใจเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร