:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่ง สายงานผู้ปฏิบัติ ตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

27 ม.ค. 2564

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร