:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1 ธ.ค. 2564

รายละเอียด:

.


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร