:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ บริเวณแม่น้ำแม่มอก หมู่ที่ 6

12 ก.ค. 2564

รายละเอียด: วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โดยนายภูริทัศน์ เครือคำอ้าย นายกเทศมนตรี มอบหมายนางสุภา วงศ์เครือ รองนายกเทศมนตรี พร้อมนายสมชาติ สำลีปั้น ผอ.กองช่าง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง ตามที่เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ได้มีการยื่นขอขยายระยะเวลาเริ่มดำเนินการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ บริเวณแม่น้ำแม่มอก หมู่ที่ 6 ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร