:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: 5 กรกฏาคม 2564 ดำเนินการซ่อมแซมบ้าน ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ที่ประสบปัญหาความเ

5 ก.ค. 2564

รายละเอียด: (เวลา 9.00 น.) วันจันทร์ที่ 5 กรกฏาคม 2564 ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ นำโดยนายภูริทัศน์ เครือคำอ้าย นายกเทศมนตรี พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ร่วมดำเนินการซ่อมแซมบ้าน ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย รายนายสีอุน คำสี บ้านเลขที่ 108/1 ม.8 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ซึ่งได้รับงบประมาณจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมได้รับการสนับสนุนหลังคา จากร้านทุ่งเสลี่ยมเมทัลชีท โดยการประสานจาก ท่านพระครูชัยรัตนบรรพต รองเจ้าคณะอำเภอทุ่งเสลี่ยม เจ้าอาวาสวัดเขาแก้วชัยมงคล ให้ความอนุเคราะห์

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร