:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: 1-2 กรกฎาคม 2564 โครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมอบรมน

1 ก.ค. 2564

รายละเอียด: วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564 นายภูริทัศน์ เครือคำอ้าย นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมอบรมนวัตกรทางสังคมในพื้นที่ ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย โดยการสนับสนุนจาก ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุโขทัย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร