:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: กรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เรื่อง การกำหนด เวลา สถานที่ วันประกาศผล และระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการ ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ปี 65

15 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

กรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เรื่อง การกำหนด เวลา สถานที่ วันประกาศผล และระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการ ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร