:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

15 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


jobs_607_2022_9_24_390290.pdf