:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: 1 กรกฎาคม 2564 ร่วมประชุมชี้แจงมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 (ผู้ค้าในตลาดสด)

1 ก.ค. 2564

รายละเอียด: วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายภูริทัศน์ เครือคำอ้าย นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผอ.รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ / ผอ.รพ.สต.บ้านสามหลัง และผู้ค้าในตลาดสด ร่วมประชุมชี้แจงมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ในพื้นที่ตำบล ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร