:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: 30 มิถุนายน 2564 ร่วมใจปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูกป่า พัฒนา จิตอาสา) ณ พื้นที่สาธา

30 มิ.ย. 2564

รายละเอียด:

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โดยนายภูริทัศน์ เครือคำอ้าย นายกเทศมนตรี พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ร่วมปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูกป่า พัฒนา จิตอาสา) นำโดยพระครูชัยรัตนบรรพต รองเจ้าคณะอำเภอทุ่งเสลี่ยม เจ้าอาวาสวัดเขาแก้วชัยมงคล คณะครูนักเรียนโรงเรียนโชติคุณวิทยานุสรณ์ ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์คลองลาน (ธนาคารอาหารชุมชน) ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร