:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: ปิดการท่องเที่ยวบริเวณถ้ำลม-ถ้ำวัง

7 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก ...วนอุทยานถ้ำลม-ถ้ำวัง  เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวบริเวณ ถ้ำลม-ถ้ำวัง ในท้องที่ ม.7 บ้านโซกเปือย อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับสภาพอากาศในช่วงฤดูฝน รวมถึงให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัว

 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร