:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: การแข่งขันประกวด TO BE NUMBER ONE Dancercise Thungsaliam 2022

16 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

???????? ข่าวประชาสัมพันธ์จาก ... อำเภอทุ่งเสลี่ยม เรื่องกิจกรรม การแข่งขันประกวด TO BE NUMBER ONE Dancercise Thungsaliam 2022 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ  โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สามารถ ส่งใบสมัครที่ สนง.สาธารณสุข อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ภายใน วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565   กติกาการแข่งขัน และเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน  ดังรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ด้วยทางอำเภอทุ่งเสลี่ยม ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร