:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: สำนักงานจัดหางาน จ.สุโขทัย รับสมัครงานประเทศซาอุดิอาระเบีย ,ประเทศฟินแลนด์ ,ประเทศสวีเดน

15 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก... สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ประชาสัมพันธ์ข่าว จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

1.ข่าวดี ! เปิดรับสมัครคนหางานไปทำงานกับนายจ้างซาอุดีอาระเบีย

2.แจ้งมาตรการการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าฟินแลนด์ ฤดูกาลปี 2022

3.แจ้งมาตรการการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าสวีเดน ฤดูกาล ปี 2022  รายละเอียด ตามสิ่งที่แนบมา ดังนี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร