:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: การออกพ่นหมอกควันควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565

4 ก.ค. 2565

รายละเอียด:

???? ???? ประชาสัมพันธ์การออกพ่นหมอกควันควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565
???????? ด้วยเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้วางแผนการดำเนินงานการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี พ.ศ.2565 ด้วยการพ่นหมอกควันบริเวณรางระบายน้ำที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
????????ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ทั้ง 12 ชุมชน
 
รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร