:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

15 ธ.ค. 2564

รายละเอียด:

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร