:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานสอน ได้รับเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ท.รับรอง(ฉบับที่2) พ.ศ.2564

29 ธ.ค. 2564

รายละเอียด:

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย

เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานสอน ได้รับเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ท.รับรอง(ฉบับที่2) พ.ศ.2564


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร