:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: 18 มิถุนายน 2564 การประชุมพนักงาน/เจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2564

18 มิ.ย. 2564

รายละเอียด: วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โดยนายภูริทัศน์ เครือคำอ้าย นายกเทศมนตรี ประธานเปิดการประชุมพนักงาน/เจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ นำโดย น.ส.ธัญวลัย แผดศรี ปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกอง เพื่อแจงข้อราชการ พร้อมหารือแนวทางการปฏิบัติงานของเทศบาล ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร