:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์โครงการออกหน่วยให้บริการรับชำระภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

29 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

ประชาสัมพันธ์โครงการออกหน่วยให้บริการรับชำระภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ด้วยงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ออกหน่วยให้บริการรับชำระภาษีให้ประชาชน ในเขตเทศบาลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทั้งหมด 11 หมู่บ้าน และชุมชนบ้านแพะ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 ตามกำหนดการดังนี้


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร