:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: 10 มิถุนายน 2564 ดูแลช่วยเหลือบริการน้ำดื่ม อำนวยความสะดวก พร้อมบริการรถรับ-ส่ง ให้กับ ผู้เข้ารับบริ

10 มิ.ย. 2564

รายละเอียด: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โดยนายภูริทัศน์ เครือคำอ้าย นายกเทศมนตรี พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) และทีมกู้ภัยเทศบาล ดูแลช่วยเหลือบริการน้ำดื่ม อำนวยความสะดวก พร้อมบริการรถรับ-ส่ง ให้กับ ผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ณ โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร