:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: 10 มิถุนายน 2564 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19 ณ ศูนย์พ

10 มิ.ย. 2564

รายละเอียด: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โดยนายภูริทัศน์ เครือคำอ้าย นายกเทศมนตรี ในนามศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) พร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทั้ง 3 ศูนย์ ศพด.บ้านใหม่ชัยมงคล ,ศพด.วัดม่อนศรีสมบุรณาราม,ศพด.วัดสามหลัง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร