:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: 10 มิถุนายน 2564 ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ป้องกันอันตรายจากสายไฟในพื้นที่ บริเวณ หลังโรงเรียนบ้านสามหลั

10 มิ.ย. 2564

รายละเอียด: วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โดยนายภูริทัศน์ เครือคำอ้าย นายกเทศมนตรี มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมฝ่ายกองช่าง ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่สาธารณประโยชน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ให้สวยงามและมีความปลอดภัย ป้องกันอันตรายจากสายไฟในพื้นที่ บริเวณ หลังโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์) ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร