:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: 17 มิถุนายน 2564 ร่วมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2564 การคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่

17 มิ.ย. 2564

รายละเอียด: วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โดยนายภูริทัศน์ เครือคำอ้าย นายกเทศมนตรี พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และชาวตำบล ร่วมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2564 การคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นระดับ จังหวัดสุโขทัย (โดยชาวชุมชนบ้านใหม่ไทยชนะศึก ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ พร้อมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน) นำโดย ผญ.บ.ชญาณทิพฑ์ ชัยวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.11 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร