:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: 17 มิถุนายน 2564 กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยนำขยะรีไซเคิล มาฝากกับ "ธนาคารขยะ" ของเทศบา

17 มิ.ย. 2564

รายละเอียด: วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โดยนายภูริทัศน์ เครือคำอ้าย นายกเทศมนตรี มอบหมายนายสมศักดิ์ คำดี รองนายกเทศมนตรี พร้อมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม #จัดกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยนำขยะรีไซเคิล มาฝากกับ "ธนาคารขยะ" ของเทศบาลฯ ซึ่งเปิดทำการ รับฝากทุกๆ วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เชิญชวนทุกท่าน มาร่วมฝากธนาคาร กันนะคะ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร