:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ม.10

21 ต.ค. 2564

รายละเอียด: วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โดยนายภูริทัศน์ เครือคำอ้าย นายกเทศมนตรี มอบหมายงานฝ่ายกองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ ที่ชำรุด บริเวณถนนหมู่ที่ 10 เพื่อการสัญจรของพี่น้องประชาชนชาวตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร