:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ป้องกันอันตรายจากสายไฟ วัดเขาแก้วชัยมงคล

21 ต.ค. 2564

รายละเอียด: วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โดยนายภูริทัศน์ เครือคำอ้าย นายกเทศมนตรี มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมฝ่ายกองช่างเทศบาล ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ป้องกันอันตรายจากสายไฟ และลมพายุ ณ วัดเขาแก้วชัยมงคล ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร