:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสำนักงาน BIG CLEANING DAY

20 ต.ค. 2564

รายละเอียด: วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โดยนายภูริทัศน์ เครือคำอ้าย นายกเทศมนตรี พร้อมคณะบริหาร พนักงาน /เจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสำนักงาน BIG CLEANING DAY ภายในอาคารสำนักงาน ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล และบริเวณโดยรอบ พร้อมสำรวจตรวจตา กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร