:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ผู้สูงอายุให้เหมาะสม (มอบบ้าน 15 หลัง)

25 ต.ค. 2564

รายละเอียด:

(ช่วงเช้า) วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โดยนายภูริทัศน์ เครือคำอ้าย นายกเทศมนตรี พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่มอบบ้าน ในโครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 15 หลัง ในพื้นที่ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร