:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: วันปิยมหาราช ประจำปี 2564

23 ต.ค. 2564

รายละเอียด: วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) "วันปิยมหาราช" โดยนายภูริทัศน์ เครือคำอ้าย นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เป็นผู้แทนวางพวงมาลา พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ โดมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร