:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ป้องกันอันตรายจากสายไฟ รพ.สต.เขาแก้วฯ

27 ส.ค. 2564

รายละเอียด:

27-8-64 เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โดยนายภูริทัศน์ เครือคำอ้าย นายกเทศมนตรี มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมฝ่ายกองช่าง
ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่สาธารณประโยชน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ให้สวยงามและมีความปลอดภัย ป้องกันอันตรายจากสายไฟและลมพายุ ในพื้นที่ บริเวณข้าง รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร