:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: ซ่อมแซมป้ายซอย ที่ชำรุด ม.7

27 ส.ค. 2564

รายละเอียด: เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โดยนายภูริทัศน์ เครือคำอ้าย นายกเทศมนตรี มอบหมายฝ่ายกองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมป้ายซอยที่ชำรุด เพื่อให้ผู้สัญจรมองเห็นป้ายซอยได้อย่างชัดเจน ในเขต ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร