:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: ดูแลทำความสะอาดที่สาธารณประโยชน์

27 ส.ค. 2564

รายละเอียด: เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โดยนายภูริทัศน์ เครือคำอ้าย นายกเทศมนตรี #มอบหมายกองช่าง #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล ดำเนินการตัดหญ้า รดน้ำต้นไม้ ทำความสะอาดที่สาธารณประโยชน์ และบริเวณป้ายหมู่บ้าน เพื่อความสะอาดตา ตำบลน่าอยู่ ตำบลหน้าบ้าน น่ามอง ถนนสวยงาม เป็นประจำทุกสัปดาห์ ในพื้นที่ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร