:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: เวทีถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการตำบลเสริมสร้างสวัสดิการสังคม

25 ส.ค. 2564

รายละเอียด: วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายภูริทัศน์ เครือคำอ้าย นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ร่วมกิจกรรมเวทีถอดบทเรียน การดำเนินงานโครงการตำบลเสริมสร้างสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์ SML ม.4 ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุโขทัย สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร