:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: ตรวจแนะนำ การปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19 ตลาดชุมชน

26 ส.ค. 2564

รายละเอียด: เวลา 6.30 น. วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โดยนายภูริทัศน์ เครือคำอ้าย นายกเทศมนตรี พร้อม ส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุข ผอ.รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ร่วมตรวจ แนะนำ และเน้นย้ำผู้ค้าในตลาดชุมชน (ตลาดแม่หลวงเรียน ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร